Sjælsidentitet

Nyt hold begynder marts 2025

Overbygning til Healingsterapi /Følelsesforøsende terapi.
(max. 6 deltagere)

Dette forløb 
henvender sig til de, der allerede har erfaring med Healingsterapi /
Følelsesforløsende regressionsterapi.

  • Identitets terapi
  • Hvor kommer du fra, hvem er du og hvilken livs opgave er din?
  • Et guidet forløb til din sjæl.

Du vil arbejde med din bevidste kontakt til din sjæl.
Du vil arbejde med dit Krystalpalads.

I dette forløb vil vi beskæftige os med at skabe bevidst kontakt mellem klienten og

klientens Sjæl – det guddommelige jeg.
Vi arbejder med at give vores klienter mulighed for at besøge sjælenes – hjemsted.

1.Weekend.:
Din  'Gudommelige del' guider din hverdag.                                        

                       a. 1. supervisions aften

2. Weekend.: Besøg din sjælegruppe.


                       b. 2. supervisionsaften             

3. Weekend.: Liv mellem liv.

                        c. 3. supervisions aften

Og hvad kan vi og vore klienter så bruge dette til?


Et bevidst samarbejde med vores højere selv.

Vores guddommelige del skaber mere vished om hvem vi er.
Dermed styrker vi vores identitet og vores evne til at til at nå vores mål.
Vi får en større viden om vores potentiale.
Du vil få kendskab til essentielle valg, truffet i mellem liv.

Vi mødes hver 2. måned til en terapi weekend og hver anden måned til en supervisionsaften.


1 gang mellem 2 terapi-weekends mødes I og arbejder sammen i mindre grupper.


I udfører mindst en af hver type på en almindelig klient.


Der føres logbog gennem hele uddannelsen.

Overbygningen varer ca.½ år og I får bevis på jeres deltagelse.


Tilmelding er bindende efter 1.okt.
Pris: Kr. 3350.- pr. weekend, ved tilmelding før 1.okt. 2024 er prisen Kr. 3.300.- pr. weekend.