Huna filosofi

GLÆDE OG STYRKE
"The Aloha Spirit"

1. IKE. Verden er hvad du tror den er.
2. KALA. Der er ingen grænser.
3. MAKIA. Energien går derhen hvor opmærksomheden rettes.
4. MANAWA: Al styrke er i nuet.
5. ALOHA. Kærlighed er at være lykkelig for/over/sammen med.
6. MANA. Al styrke kommer indefra.
7. PONO. Virker det, så er det sandt for dig.

"The Aloha Spirit" er kendt som en glad, venlig, accepterende og gæstfri holdning som har gjort Hawaii-øerne verdenskendte. "The Aloha Spirit" er foruden det så stærk en tankemåde, at du kan løse et ethvert problem eller opnå ethvert mål. Du kan også bruge det til at du til at bringe dig i en hvilken som helst tilstand du ønsker dig, fysisk, følelsesmæssigt eller mentalt.
 
På Hawaiiansk betyder Aloha meget mere end bare goddag, farvel, eller kærlig hilsen. Den dybere betydning er: En glædesfyldt (oha) deling (alo) af livsenergi (ha) i nuet (alo).
 
Når du deler denne energi, tuner du ind på den universelle kraft som hawaiianerne kalder MANA. Den kærlige brug af denne utrolige kraft er hemmeligheden bag sundhed, rigdom og sand lykke.
 
Den måde hvorpå du tuner ind på denne kraft og bruger den, er så enkel at du måske føler det er for simpelt til at kunne være sandt. Men lad dig ikke narre af enkelheden.
 
Dette er den mest kraftfulde teknik i verden, og selvom den er ekstrem simpel, er den ikke nødvendigvis let. For du må huske på at gøre det, igen og igen. Det er en hemmelighed som er blevet givet til menneskeheden utallige gange, og her er den så igen i en anden form. Hemmeligheden er:

Pris enhver og alt som repræsenterer det, du ønsker dig
 
Det er det hele. Noget så simpelt, kræver dog en forklaring.
At prise (to bless) noget betyder, at omgive det med din positive anerkendelse (kærlighed), med den hensigt at øge dets indflydelse.
 
At prise er en effektiv måde hvorpå du kan ændre dit liv, eller skabe det du ønsker dig af 3 grunde: 1. Et positivt mentalt fokus, er med til at øge den universelle kreative energi. 2. Det bevæger din energi udad og dermed strømmer der mere universal energi gennem dig. 3. Når du velsigner dine omgivelser og ikke dig selv direkte, vil du automatisk gå uden om din egen ubevidste angst for hvad du selv ønsker dig. Og således øger du de samme ting i dit liv. Det smukke her er at når du priser, så hjælper du ikke alene det du priser men også det som det repræsenterer i dit liv. Prise kan du gøre med din forestillingsevne eller berøring, men den mest anvendte og nemmeste måde er med ord. De bedste er:
Beundring. At give et kompliment til noget som du kan lide. F.eks. "Hvilken flot solnedgang"; "din kjole er vel nok flot", "du er virkelig smuk".
Bekræftelser. Dette er en speciel form for prisen, som har til hensigt at øge energien i det du priser. F.eks. "Jeg priser skønheden i dette træ", "velsignet være dit helbred".
 
Anerkendelser. Dette er et udtryk for taknemmelighed over noget som er eller som er sket. F.eks. "Jeg takker gud for at hjælpe mig", "jeg takker regnen for at nærer min jord".
 
Positiv forventning. Dette er at prise fremtiden. F.eks. "Vi vil få en dejlig skovtur", "tak for min voksende indkomst", "jeg ønsker dig en velsignet rejse", " Må du altid have vinden med dig".
 
For at opnå den største effekt af at prise, bliver du nødt til at skære ned på, eller holde helt op med at kritiserer. Det refererer til det modsatte af en velsignelse, hovedsaglig at kritiserer/forbande i stedet for at beundre, tvivle i stedet for at bekræfte, bebrejde i stedet for at påskønne, og bekymre sig i stedet for at have en tillidsfuld forventning. Når som helst noget af dette kommer op, vil det udviske noget af værdien af påskønnelsen. Så dets mere du kritiserer dets sværere vil det blive at få gavn af påskønnelsen. På den anden side dets mere du priser, dets mindre indflydelse vil kritikken få.