Følelsesforløsende healings og Regressionsterapi

Uddannelse i Healingsterapi / følelsesforløsende regressionsterapi. 

Næste hold begynder 6.september 2024
Denne uddannelse er for dig, der siger ja til:

      - at aktivere din spirituelle identitet 
      - at give slip på gamle programmeringer, der modarbejder din vækst
      - at arbejde i det spirituelle rum  

Du lærer gennem enkle teknikker, at være tovholder for Reiki´s spirituelle guidning af din klient.
Du oplever selv, som klient, hvordan du modtager indsigterne om sammenhængene i dit liv.
Du får
 forståelsen for det liv, du lever i dag.

Denne terapiform er meget kærlig, går meget dybt og kan udløse en transformation.

- Din evne til at arbejde i Reiki og i kærlighed øges. - Du udvikler en større nænsomhed, tålmodighed og rummelighed.
 

Følesesforløsende terapi samler dig op i kærlighed, så du kan føle dig hel og lettet for års byrder, når du rejser dig fra en terapi.

Føler du dig fastlåst og er du klar til at gå videre i dit liv?
Det er kun os selv, der kan ændre på vores liv, men fra andre kan vi godt modtage hjælp til processen.
Ubearbejdede hændelser sidder ofte og gnaver som torne, de hindrer livsenergien i at flyde frit.

 • Bliver dine gamle problemer ved med at vende tilbage?
 • Får du sagt din mening?
 • Lider du af angst og/eller depressioner?
 • Har du tilbagevendende sygdom og/eller smerter?
 • Har du lyst til at være den, der bestemmer over dit eget liv?

Følelsesforløsende terapi:

 • muliggør „omprogrammering” af uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.
 • kan frigøre de psykiske belastninger, der i dag har sat sig til fysiske smerter.
 • tilbyder dig muligheden for en ny udviklingsvej.
 • giver dig indsigt i årsagssammenhænge.
 • arbejder mere i følelserne end i intellektet.
 • arbejder bl.a. i cellehukommelsen.
 • er kærlig og omsorgsfuld.
 • hver enkelt behandling bliver endelig afsluttet.


Spirituel udvikling gennem følelsesforløbende terapi.
Mange mennesker har oplevet at Reiki satte ekstra skub i deres personlige  udvikling.
Det er fordi Reiki fremmer opløsningen af alt det, der hindrer os i at leve vores potentialer fuldt ud.

Vi vil alle over år med selvhealing, kunne opnå transformation og frigørelse.

Dette terapiforløb springer mange led frem og støtter transformation.
Det sker fordi Reiki hjælper og støtter samarbejdet mellem vores højere selv, vores bevidste selv og vores "indre barn".

Følelsesforløsende terapi bygger på Reiki.

Reiki, den guddommelige livsenergi er vores trofaste samarbejdspartner, mens vi (både klient og terapeut) bevidst arbejder med vores højere selv.

Vores "Indre barn" gemmer på "de glemte traumer" fra vores tidligste eksistenser til i dag.
"Indre Barn" ønsker intet andet end at sætte disse traumer fri, men de holdes konstant nede af vores Ego, Vores bevidste del, der står brandvagt om disse uhyggelige minder, så de ikke kommer og generer vores hverdag.
Med hjælp fra Reiki, den gudommelige livsenergi får "vores højere selv" mulighed for at give "vores bevidste selv" så meget kælighed, så mange indsigter at vores Ego , brandvagten tør lægge beredskabet væk en lille stund. Nu kan "indre Barn" give et traume tilbage til Ego’et, der med hjælp fra"Højere selv", Reiki og terapeuten er i stand til at "behandle" det og sætte det fri. 

Alle terapier tager udgangspunkt i den enkelte deltagers nuværende livssituation.

Gennem regressioner (tilbageførsler i dette og tidligere liv), visualiserings teknikker, enkelte meditationer samt tilgivelsesterapi frisætter vi psykiske belastninger, gamle følelser og blokeringer m.v. og danner grundlag for at "omprogrammere" uhensigtsmæssige handlingsmønstre.


Uddannelses Struktur:
Forudsætning for deltagelse i Uddannelsen: Du har modtaget Reiki fra en Reikimester i den traditionelle linje. 
På denne måde sikrer jeg, at den Reiki vi benytter som basis i terapierne, er den samme energi hos alle kursisterne.

Varighed: 17/18 mdr. Fordelt på 8 weekends og 8 supervisionsaftener via Skype. 2 x personlig supervision.

Timeforbrug: 228 lektioner sammen med mig.

Undervisning 98 lektioner, egen terapi 28
lektioner,egen praktik 28 lektioner,

praktikhjælper 28 lektioner, eveluering 28 lektioner,
supervision 28 lektioner.

Undervisnings delen fordeler sig på:

Kognitiv psykologi, Narretiv psykologi, Tilgivelsesterapi, Regressionsterapi, Visualiseringsteknikker, Følelsesforløsende terapi, Meditationsteknik, Samtaleteknik, Problemformulering, samt Etik og moral. 
De spirituelle love herunder energi og vibrationer.

Dertil kommer den tid, der bruges i studiegrupperne.

Teori: Michael White: Narrativ terapi. Bruce Lipton: Intelligente celler mf. Daniel Coleman: Følelsernes Ingiligens mf.
Filosofi: Huna: Serge King: https://www.reiki-skolen.dk/Huna.
    

Studiegrupper:
Det forventes at de studerende gennemfører terapier på hinanden mindst én gang hver anden måned, inden den forestående
supervisionsaften.

Det forventes at den studerende fører en logbog over udførte terapier.

Uddannelsen/Det personlige udviklins forløb afsluttes med den 8. weekend, hvor der er eksamen.

For at deltage i eksamen skal den studerende have gennemført mindst 20 terapier på ”fremmede” klieneter, heraf skal mindst 10 ligge inden for de sidste 4 måneder af uddannelsesforløbet. (jeg sørger for en del af prøvekaninerne)

Studerende der gennemfører hele forløbet modtager et uddannelses bevis.

Studerende, der udelukkende deltager for selvudvikling, har ikke fremmede klienter og deltager ikke aktivt i eksamensdelen. Disse modtager et deltagerbevis.

Ho’oponopono, hawaiansk tilgivelses ritual er ikke
indlagt som kursus i Healingsterapi uddannelsen.

Ho’oponopono kursus forventes gennemført inden
healingsterapi uddannelsen afsluttes.

              
Pris pr. modul ved tilmelding senest 15. maj 2024: Kr. 2950,-  inkl. Frokost, kage, kaffe/te ad libitum.

Betaling kan foregå på 2 måder: 
1. Du betaler kr 3.300.- i begyndelsen af den måned, der afholdes kursus.
2. Du betaler løbende hver måned i max. 20 måneder.

Mangler du både Reiki II og Ho'oponopono? Du kan samle alle betalingerne og betale et fast beløb over 20 måneder.

Tilmelding til uddannelsen er bindende fra 8. dagen efter Modul 1.