Reiki II

København: 

23. - 25. februar 2024

23. - 25..august 2023

 

Frederikssund:

24. - 26.maj 2024

23. - 25. november 2023

 

Odder:

27. - 29. september Odder

 


Reiki II kursus
er for dig, der vil gå lidt mere i dybden med Reiki healing og med dig selv.

Du lærer Dr. Usuis gamle symboler at kende, og du lærer at bruge dem.
Du lærer psykisk healing og en fjernhealingsteknik, der virker.

Der gives en initiering. Denne sætter dig i stand til at anvende symbolerne, den psykiske healing og fjernhealingsteknikken.

Du lærer at sende Reiki healing til mennesker på afstand, din arbejdsplads, din bolig, din fortid, lige nu og din fremtid.

Med Reiki II er der altid noget, du kan gøre i en hvilken som helst situation!

Det er meget stærke kræfter der videregives på Reiki II, bl.a. er symbolernes energi meget kraftfuld.
Derfor kommer der yderligere mere energi i dig og i dine Reiki behandlinger.

Det er sundt for dit energisystem, at der går mindst 3 måneder fra det tidspunkt du fik Reiki 1, til du får Reiki II.
Du skal have tid til at vænne dig til den nye energi i din krop og tid til at blive fortrolig med, hvordan Reikienergienvirker.

Reiki II sætter dig i forbindelse med nogle dybere mentale- og følelsesmæssige lag i dig selv.

Reiki II kursus gives individuelt, eller på et weekend kursus: Fredag 19 - 22, lørdag 13 - 17 og søndag 10 - 17.

Reiki II kurser:  Pris kr. 4500.-

Kursusadresser:
Holistisk institut Marielystvej 1, 2000 Frederiksberg
Græse Skolevej 2 Græse, 3600 Frederikssund
Vandværksvej 19, Torrild, 8300 Odder
F. Vestergaardsgade 8. Århus C 

Tilmelding:

  • SMS til 40807097
  • Mindre end 3 uger til kursus start: Kontakt mig på mob. 4080 7097 for ledige pladser.

Betaling:  

  • MobilePay: 195500
  • Danske Bank: Reg. nr.:  3409 konto: 12840020
  • Husk at anføre kursus dato og dit navn.

Vilkår:

  • Depositum kr. 500.-betales ved tilmelding.
  • Restbeløb senest 3 uger før kursus start.
  • Afbud senere end 3 uger før kursus start:
    Kursusprisen refunderes ikke, men du tilbydes at deltage på et senere kursus.