Reiki Science

Kirlian og Reiki forskning: læs artikel

Forklaring på (give/minus(-)) og (take/plus(+)):

Disse betegnelser for forskellige energiretninger stammer fra kvantefysikken.
Det gælder at summen af energi er konstant, ingen energi kan forsvinde, det bevæger sig blot et andet sted hen.

Enhver ubalance i mennesket kan enten forklares som energi-underskud eller -overskud.

Når healeren kanaliserer energi fra universet til klienten, betragtes dette af fysikeren således: Energi flyttes fra universet (” på universets energi-konto”) og tilføres klienten (give-mode).(”+ på klientens energi-konto”)

Når healeren kanaliserer energi til universet fra klienten, betragtes dette af fysikeren således: Energi flyttes tiluniverset (” + på universets energi-konto”) fra klienten. (take-mode).(på klientens energi-konto”)

Summen af energi healeren er i stand til at kanalisere og dermed flytte henholdsvis fra klienten ogfra universet, betegnes som den effektive energi.